Návrat na hlavní stranu

Antidumpingové řízení

Řízení u Komise ES, zaměřené na zjišťování dumpingu a vyměření antidumpingového cla. Než může být uvaleno antidumpingové clo, musí být splněny tři předpoklady: existence dumpingu, nebezpečí významného poškození některého průmyslového odvětví ES a existence "zájmu Společenství" na uvalení antidumpingového cla. Antidumpingové řízení se obvykle zahajuje stížností představitelů dotčeného průmyslového odvětví Komisi ES. Uzná-li Komise stížnost za odůvodněnou, zahájí šetření. Dospěje-li Komise po vyslechnutí zúčastněných stran k závěru, že dumping existuje, uvalí na dotyčné zboží předběžné antidumpingové clo. Teprve po projednání a schválení v Radě může Komise rozhodnout o vybrání konečného antidumpingového cla.
Antidumpingové řízení může skončit i tím, že vývozce vyjádří ochotu zvýšit cenu o dumpingový rozdíl nebo ji přinejmenším upravit směrem nahoru tak, aby neohrozilo poškození průmyslu ES.
DALŠÍ INFORMACE: http://www.euroskop.cz

Typ záznamu: Evropská unie
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 09.12.2002 v 14:57 hodin

Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm